×

TMT Prosport ถูกก่อตั้งโดย บริษัท ทีแมนฟาร์มา จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญทางการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อ้างอิงงานวิจัยมามากกว่า 50 ปี ร่วมกับ ดร.ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬาแห่งประเทศไทย นักกีฬาทีมชาติไทย และโค้ชวิทยากรด้านเสริมสร้างสมรรถภาพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

จากประสบการณ์ความสำเร็จ และความเชี่ยวชาญของทั้งสอง เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมาตราฐานใหม่ แก่กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ ด้วยเราพัฒนาสินค้าจากงานวิจัยและการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล GMP ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเทียบเท่าการผลิตยาบนพื้นที่กว่า 15 ไร่ เราจึงมีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่แก่กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม

เพราะเราเชื่อว่าในปัจจุบัน ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของร่างกายกันมากขึ้น อีกทั้งทุกคนล้วนอยากจะพบเจอหรือศึกษาจากบุคคลที่เป็น “ตัวจริง” ในด้านต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การดูแลและปรับเปลี่ยนรูปร่าง การพัฒนาศักยภาพของร่างกาย รวมถึงการที่ช่วยให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพในกีฬาแต่ละประเภท

และแน่นอนว่า ทุกคนที่ใส่ใจในสุขภาพและฝึกกีฬานั้น ล้วนอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของจริงที่เหล่ามืออาชีพเลือกใช้ เราจึงมีความตั้งใจที่สรรสร้างมาตรฐานแก่ผลิตภัณฑ์ของเรา ให้ทัดเทียมหรือมากกว่ามาตรฐานสากล ที่จะช่วยบำรุง ฟื้นฟู และดูแลร่างกายให้แก่กลุ่มคนที่รักในสุขภาพ รูปร่าง รวมถึงสมรรถนะของร่างกายให้หุ่นดี ดูดีและแข็งแรง

Loading...